13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 22. prosinca 2014. godine održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 13.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu,
5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova, na temelju ugovora,
7. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog Križa Sinj za 2013.godinu,
8. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2013. godinu,
9. Izvješće o radu športskih udruga na području grada Sinja, s izvješćem Športske zajednice za 2013. godinu,
10. Prijedlog Zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Sinja za 2015. godinu,
11. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja,
12. Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja.

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.