14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 18. veljače 2015. godine održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 14.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja, zbog podnošenja ostavke,
4. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Sinja,
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015. godinu,
6. Prijedlog  Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Sinja za 2015.g.,
7. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku Grada Sinja za potpisivanje Sporazuma o mjerama ublažavanja financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gradsko kino Sinj d.o.o.

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.