Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 21. rujna 2010. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice i sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01.01.2010.-30.06.2010. godine,
4. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa,
5. Prijedlog Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova,
7. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju DPU mješovito pretežito poslovne zone Trnovača u Sinju,
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata s područja Grada Sinja između Grada Sinja i Trgovačkog društva «Autoprijevoz Sinj» d.o.o. od 01. listopada 2010/2011 školske/akademske godine,
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Idejnog-urbanističkog rješenja uređenja “Hipodrom” u Sinju,
10. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac,
11. Prijedlog Općih i posebnih uvjeta za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
12. Prijedlog Uputa ponuditeljima za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
13. Prijedlog Kriterija za vrednovanje (bodovna lista) zahtjeva za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac u Sinju,
14. Izvješće o radu vatrogasne postrojbe DVD-a Sinj za 2009. godinu.

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.