Počeo Advent u Sinju, upaljena prva adventska svijeća
27. studenoga 2022.
SINJ
15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
27. studenoga 2022.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 2/10, 2/13 i 2/21) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 02. prosinca 2022. godine (petak).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici, Dragašev prolaz 24, s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju sporazuma o podjeli javne ustanove Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj i osnivanju javne gradske ustanove dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Pravilnika o stipendiranju srednjoškolaca lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja,
 5. Prijedlog Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Javne gradske ustanove „Gradska knjižnica Sinj“ Sinj,
 7. Prijedlog Zaključka o ukidanju javnog dobra-puta na dijelu čest. zem. 1761/2 K.O. Bajagić,
 8. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-dječje igralište u naselju Brnaze-Vučkovići,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Gradske Galerije Sikirica,
 10. Izvješće neovisnog revizora o radu i financijskom poslovanju Vodovoda i odvodnje za 2021. godinu,
 11. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2021. godinu,
 12. Izvješće o radu gradskog društva Crvenog križa Sinja za razdoblje od 1. siječnja 2021.-31. prosinca 2021. godine s financijskim izvještajem za 2021. godinu,
 13. Financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga grada Sinja u 2021. godini sa financijskim izvještajima klubova,
 14. Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna Grada Sinja od siječnja do lipnja 2022. godine, Obrazloženje, Zaključak,
 15. Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.07. –30.09.2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Petar Župić, ing., v.r.