Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj, s tvrtkom „Kalup” d.o.o., Gornji Bitelić
20. rujna 2010.
Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, prof. zaključio Predugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK-Sinj, s tvrtkom „Olasagasti” d.o.o., Komiža
1. listopada 2010.

Dana 21. rujna 2010. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice i sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01.01.2010.-30.06.2010. godine,