Obilježen Dan državnosti
25. lipnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
26. lipnja 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 02. srpnja 2018. godine (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Izvješće Mandatne komisije;
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja;
4.1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja;
4.2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za imena ulica i trgova u Gradu Sinju;
4.3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,;
4.4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za javna priznanja Grada Sinja;
5. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja;
6. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe 2018. g., s Troškovnikom;
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja;
8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
9. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Sinj;
10. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja; Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja; 10.Prijedlog Pravilnika o ID Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja
11. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije, na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
12. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja, na temelju ugovora;
13. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra puta na dijelu čestice zemljišta 1508/2 k.o. Sinj;
14. Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sinj.