15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 23. i 30. ožujka 2015. godine održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 15.  sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
  4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
  5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2015. godinu,
  6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2015. godinu,
  7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
  8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na temelju ugovora,
  9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu,
  10. Prijedlog Odluke o sudjelovanju u osnivanju udruge „Klaster Sinjska Alka“,
  11. Prijedlog  Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju,
  12. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja,
  13.  Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2014. g.,
  14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2014. godinu,
  15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Sinja u 2014. godinu,
  16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2015. godini,
  17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Sinja u 2015.god.,
  18. Prijedlog Zaključka o potrebi otvaranja socijalne samoposluge na području grada Sinja.

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.