15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 15. studenoga 2010. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Općine Barban i Grada Sinj, te Društva Trka na prstenac i Viteškog alkarskog društva Sinj,
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2009. godinu,
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Sinja,
6. Prijedloga Pravilnika o kriterijima za ocjenjivanje službenika i namještenika Grada Sinja,
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga projekata Programa poticanja poduzetništva u Gradu Sinju za 2010.g. (kreditiranje poduzetnika) – Izvješće Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata,
8. Prijedlog Zaključka o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenog radnika iz radiologije za potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostave Sinj,
9. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke Mils Mljekara Sinj d.o.o. za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 27. rujna 2010. godine,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude Mande Žura vl. obrta „KLIS MONT“ za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 27. rujna 2010. godine,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovora o građenju br. 3 za radove na izgradnji kanalizacijskih kolektora u ulicama 126. brigade, Put Ruduše, Put pazara, Put Gorućice, Put Župića, Put Radošića, Š. Milinovića i Serdara Tomaševića u Sinju,
12. Informacija o donošenju Zaključaka o odabiru najpovoljnijih ponuda po natječaju za prodaju / pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac od 14. rujna 2010 godine,
13. Informacija o aktivnostima u Gospodarskoj zoni Kukuzovac za razdoblje listopad 2009. – listopad 2010. godine,
14. Informacija o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinja za 2009. godinu,
15. Prijedloga Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić “Bili Cvitak“ Sinj,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj.

Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.