16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 27. i 30. travnja 2015. godine održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju projekta poboljšanja vodno komunalne infrastrukture Aglomeracije Sinj,
6. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja;
7. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj,
8. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području I. faze izgradnje zone (pr.cjelina 4., parcele broj: 16, 17 i 18),
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere Ministarstva branitelja RH, da na lokaciji ex. vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju, izgradi veteranski centar,
10. Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj,
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Sinja,
12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja,
13. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
14. Prijedlog Zaključaka o ukidanju svojstava javnog dobra:
14.1.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 2006/1 K.O. Brnaze,
14.2. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 1514 K.O. Sinj,
14.3. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 3617 K.O. Glavice,
14.4. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu č. zem. 2297/1 K.O. Karakašica,
14.5. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 1553 K.O. Sinj,
14.6. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 3718 K.O. Sinj,
14.7.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 1944/1 K.O. Brnaze,
14.8.  Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstava javnog dobra – puta na dijelu čest. zem. 576/28 K.O. Sinj,
15. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava o potrebi premještanja žiro računa Grada Sinja sa banke u stranom vlasništvu na banku u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.