16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 23. prosinca 2010. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati održana je  17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Zahtjev Udruge UTIS iz Sinja za prikazivanje filma na temu “Arhitektonske barijere u Gradu Sinju”,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godinu,
6. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2010. godini,
8. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
10. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje športskim objektima “Športski objekti Sinj” Sinj,
11. Prijedlog Odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada i o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte,
12. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2010. godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2011. godini,
13. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće d.o.o. za 2009. godinu s prikazom trenutnog stanja,
14. Informacija o poduzetim aktivnostima u svezi izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju autobusnog kolodvora u Sinju.

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.