Poziv za dostavu ponuda za usluge „Izrada glavnog projekta modernizacije javne rasvjete“
14. prosinca 2021.
SINJ
Grad Sinj otvara savjetovanje s javnošću oko prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
14. prosinca 2021.

Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje moguće je pogledati ovdje.


Tema savjetovanja je: Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 22. prosinca 2021. godine

Obrazloženje za skraćenu provedbu savjetovanja: Razlozi vremenski kraćeg savjetovanja za donošenje akata koje Gradsko vijeće donosi zajedno s Proračunom proizlaze iz procedure i rokova propisanih zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Sinja. Na ovaj način omogućava se usvajanje predloženog akta u redovitoj proceduri i primjena istog od 1. siječnja 2022. godine, te se podredno, omogućava realizacija niza programa i projekata od interesa za Grad Sinj, za udruge kao i pojedinačne korisnike proračunskih sredstava.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

– Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2022. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
– Obrazac sa sudjelovanje u nacrtu općeg akta