17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 19. lipnja 2015. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 17.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Odluke o IV. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj,
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „Kuzmanić inženjering“ d.o.o., Split za produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja,
7. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
8. Prijedlog Programa “Dani Alke i Velike Gospe” za 2015. godinu s troškovnikom,
9. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2014. godinu s  financijskim izvješćem za 2014. godinu,
10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili cvitak“ za 2013./2014. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2014. godinu,
11. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Čarobni pianino“ za 2013./2014. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2014. godinu,
12. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Blagovijest“ za 2013./2014. pedagošku godinu s   financijskim izvješćem za 2014. godinu,
13. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava o potrebi hitne obustave gradnje Stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet „Bili brig“ na započetoj lokaciji gradnje, koja se nalazi duboko unutar teritorija Republike Hrvatske,  te da se navedeni granični prijelaz gradi isključivo na mjestu gdje je povijesna  granica sa Bosnom i Hercegovinom.

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.