17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 23. veljače 2011. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 13,00 sati održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Sinj“ Sinj,
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Sinj“ Sinj,
5. Prijedlog Odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama grada Sinja,
6. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Trogira i Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Đakova i Grada Sinja,
9. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Vukovara i Grada Sinja,
10. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2011. godinu,
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,
12. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2011. godinu,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2011. godinu,
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira Dječji vrtić Blagovijest, Sinj,
15. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja javnim pozivom,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog Povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja,
17. Prijedlog Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Grada Sinja,
18. Informacija u svezi ukidanja autobusnih linija na području Grada Sinja,
19. Informacija o aktualnoj situaciji vezano uz Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Sinj,
20. Prijedlog Zaključka po informaciji o projektu izgradnje «Istočne varijante obilaznice grada Sinja»,
21. Prijedlog Zaključka o odobravanju provođenja postupka zamjene nekretnina u vlasništvu Grada Sinja,
22. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Bili Cvitak“ Sinj,
23. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2011. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2011. godini,
24. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Sinja,
25. Informacija o ugovoru o međusobnim odnosima i financiranju izgradnje elektroenergetskih građevina za priključenje građevina kupaca Gospodarske zone Kukuzovac, I. faza,
26. Prijedlog Odluke o V. Izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospdarske zone Kukuzovac-Sinj,
27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke o komunalnom redu i otvaranju javne rasprave,
28. Prijedlog Zaključka prema Vladi RH i Ministarstvu financija vezano za Autoprijevoz Sinj.

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.