logo_gradSinj_naslovna
II. nastavak prekinute 17. sjednice Gradskog vijeća odgođen za dan 26. 11. 2018. godine
23. studenoga 2018.
logo_gradSinj_naslovna
18. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
24. studenoga 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 30. studenoga 2018. godine (petak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17 : 00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja
4.1 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, te imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
4.2 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti,
4.3 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj,
4.4 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu,
4.5 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, te imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti
4.6 Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“,
4.7 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju,
4.8 Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
4.9 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
4.10 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za predstavke i prijedloge;
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade,
6. Prijedlog Olduke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja,
8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Kamičak d.o.o. Sinj za 2017. godinu,
9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2017. godinu,
10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj s financijskim izvješćem za 2017. godinu.

POTPREDSJEDNIK
Anđelko Bilandžić, v.r