Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 03. kolovoza 2015. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 18.  sjednice Gradskog vijeća i Zapisnika sa izvanredne (tematske) sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Rješenja o izboru Predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog Rješenja o izboru Potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu,
7. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2015. godinu,
9. Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Zagreba i Grada Sinja,
10. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja skulpture ispred ulaza u muzej Alke u Sinju, ulica Put Petrovca,
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga aneksa ugovora o osnivanju prava građenja između Grada Sinja  i  GZK d.o.o. Sinj, u svezi čest. zemljišta 177/177 k.o. Turjaci i čest.zem. 1718/8 K.O. Brnaze,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju v.d. ravnatelja ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj, na njegov zahtjev,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove Kulturno umjetničko središte Sinj,
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja,
15. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi – put na nekretninama označenim kao čest.zem. 1971/1 K.O. Brnaze, čest.zem. 177/121 i čest.zem. 1735/2, obje K.O. Turjaci.

Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.