logo_gradSinj_naslovna
Zaključen novi ugovor o kupoprodaji nekretnine u GZK
17. prosinca 2018.
logo_gradSinj_naslovna
19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
17. prosinca 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 27. prosinca 2018. godine (četvrtak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17 : 00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 18. i 9. izvanredne/tematske sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;

3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
4. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,

4.1. Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,

4.2. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu,
6. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2019. g.,
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2019.g.,
8. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2019. godinu,
9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2019. godinu,
10. Prijedlog Odluke o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja,
11. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2018. godini,
12. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Sinja za 2019. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

POTPREDSJEDNIK
Anđelko Bilandžić, v.r.