3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 120. a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13), a na prijedlog gradonačelnice Grada Sinja, Kristine Križanac, struč.spec.oec., sazivam 2. IZVANREDNU (tematsku) sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja,  za dan 04. rujna 2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1.a Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.
1.b Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.