II. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 15. srpnja 2013. godine s početkom u 17,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajućih sjednica Gradskog vijeća
  2. Pitanja i prijedlozi  vijećnika
  3. Izvješće Mandatne komisije
  4. Imenovanje stalnih radnih tijela (odbora)
  3.1. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
  3.2. Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
  3.3. Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća,
  3.4. Odbora za društvene djelatnosti
  3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
  3.6. Odbora za imena ulica i trgova
  3.7. Odbora za Program “Dani Alke i Velike Gospe”
  3.8. Odbora za borbu protiv ovisnosti
  3.9. Odbora za javna priznanja
  3.10. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu
  5. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe.

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.