32. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 2. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 26. srpnja 2017. godine  (srijeda).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajućih  sjednica Gradskog vijeća, od 26. lipnja 2017. i 17. srpnja 2017. godine;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Izbor stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja:
  3.1. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
  3.2. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja
  3.3. Odbora za međugradsku suradnju
  3.4. Odbora za društvene djelatnosti
  3.5. Odbora za predstavke i prijedloge
  3.6. Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
  3.7. Odbora za Program «Dani Alke i Velike Gospe»
  3.8. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti
  3.9. Odbora za javna priznanja
  3.10. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu