Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 6. srpnja 2009. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 11,00 sati održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Izvješće Mandatne komisije,
2. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Sinja,
3. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Gradskog vijeća Grada Sinja,
5. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i prijedloge Gradskog vijeća Grada Sinja,
6. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Sinja,
7. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
8. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za međugradsku suradnju Gradskog vijeća Grada Sinja,
9. Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za Program “Dani Alke i Velike Gospe” te o imenovanju dodatnih članova Odbora,
10. Prijedlog rješenja i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti Gradskog vijeća Grada Sinja,
11. Prijedlog rješenja i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Sinja,
12. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predstavnika Grada Sinja u Skupštini Gospodarske zone Kukuzovac, društva za razvitak, izgradnju i upravljanje Gospodarskom zonom Kukuzovac, d.o.o. Sinj,
13. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Gospodarske zone Kukuzovac, društva za razvitak, izgradnju i upravljanje Gospodarskom zonom Kukuzovac, d.o.o. Sinj,
14. Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Trgovačkog društva “Autoprijevoz” d.o.o. Sinj,
15. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Trgovačkog društva “Autoprijevoz” d.o.o. Sinj,
16. Prijedlog programa kulturno i športske manifestacije “Dani Alke i Velike Gospe”.

Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.