SASTANAK SVEUČILIŠTE
Grad Sinj postaje sveučilišni grad
8. srpnja 2021.
LOGO SINJ
2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
8. srpnja 2021.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 14. srpnja 2021. godine (srijeda).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Sjednica biti tonski (audio) snimana uz osigurani live stream prijenos, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i Zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja,
  4. Prijedlog Programa Kulturno – zabavne i sportske manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe 2021.“ sa Troškovnikom.

Predsjednik:
Petar Župić,v.r.