19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 11. srpnja 2011. godine  (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora,
5. Prijedlog Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja Grad Sinj, nekretninama u vlasništvu Grada Sinja i korištenje telekomunikacijske i druge kanalizacije za postavljanje komunalnih, energetskih i telekomunikacijskih instalacija,
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području GZK Sinj d.o.o.,
7. Prijedlog Odluke o socijalno ugroženim građanima koji plaćaju umanjenu cijenu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva na područjua grada Sinja,
8. Prijedlog Programa Dana Alke i Velike Gospe za 2011. godinu s troškovnikom,
9. Pismo namjere Zlatka Runje za investiranje u izgradnju sportsko rekreacijskog središta (istočna tribina gradskog stadiona),
10. Informacija o trenutnom statusu ulice Vlaški prolaz,
11. Informacija o rješavanju problema gomilanja smeća u stambenoj zgradi u ulici A.K.Miošića 8, u Sinju,
12. Informacija o provedenoj reviziji Ugovora o restrukturiranju i konsolidaciji  Autoprijevoza Sinj d.o.o., izvršenoj od strane HODICON d.o.o., Koprivnica uz prijedlog Zaključka o neraspisivanju/raspisivanju natječaja za prodaju poslovnih udjela Grada Sinja u trgovačkom društvu Autoprijevoz  Sinj d.o.o.,

  1. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
    14. Prijedlog za razrješenje vijećnika Hrvoja Filipovića-Grčića sa dužnosti predsjednika Odbora za međugradsku suradnju.

    Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.