20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 20. studenoga 2015. godine održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2013./2014. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
4. Izvješće o poslovanju društva Kamičak d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj za 2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
5. Izvješće o poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. za 2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
6. Izvješće o poslovanju društva Gospodarska zona Kukuzovac Sinj d.o.o. za 2014. godinu s financijskim izvješćem za 2014. godinu,
7. Izvješće o radu sportske zajednice s izvješćem sportskih udruga za 2014. godinu,
8. Izvješće o radu udruga u kulturi za 2014. godinu,
9. Izvješće o radu Muzeja Cetinske krajine za 2014. godinu,
10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj za 2014. godinu,
11. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj za 2014. godinu,
12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sinj,
13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Plana zaštite i požara za Grad Sinj,
14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Sinja, na temelju ugovora,
15. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2014. godinu,
16. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1539/1 K.O. Sinj,
17. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 1944/1 K.O. Brnaze,
18. Prijedlog Zaključka o odbijanju zahtjeva Stjepana Bilobrka iz Sinja za proglašenje svojstva javnog dobra – puta na dijelu čest.zem. 57/02, 56/6 i 69/1 sve K.O. Sinj.

Zapisnik sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.