21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 14. prosinca 2015. godine održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 21.  sjednice Gradskog vijeća od 20. studenoga 2015.godine,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Strategije razvoja grada Sinja 2015. -2020. g.,
4. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu,
6. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova,
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje,
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za javna priznanja,
9. Prijedlog Zaključka o odobravanju programa rada Savjeta mladih Grada Sinja za 2016. godinu,
10. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja,
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja.

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.