21. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 07. listopada 2011. godine ( petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15,00 sati održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «ex vojarne IVANIŠA NELIPIĆA»,
4. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. siječnja 2011.- 30. lipnja 2011. godine,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima-Sinj, Dragašev prolaz 10,
6. Prijedlog Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone Grada Sinja,
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja za k.o. Brnaze i k.o. Turjaci,
8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Gradske knjižnice Sinj, Sinj
9. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-obavljanje dimnjačarskih poslova,
10. Prijedlog Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti-prijevoza pokojnika,
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja, na temelju ugovora,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Mandatne komisije,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za izbor i imenovanja,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Gradskog vijeća Grada Sinja,
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Sinja,
16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za društvene djelatnosti,
17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za međugradsku suradnju,
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti Grada Sinja,
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju novih članova Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja,
21. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće-Sinj d.o.o. za 2010. godinu,
22. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2010. godinu,
23. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata za školsku/akademsku godinu 2011./2012. između Grada Sinja i trgovačkog društva Autoprijevoz Sinj d.o.o.,
24. Prijedlog Zaključka po prijedlogu za prijenos osnivačkih prava nad osnovnim školama na području Grada Sinja,
25. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje od I-VI 2011. godine,
26. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti montaža elektromaterijala za održavanja javne rasvjete, na temelju ugovora,
27. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti dobava elektromaterijala za održavanje javne rasvjete, na temelju ugovora,
28. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju zemljišta na Gospodarskoj zoni Kukuzovac.

Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.