22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 29. veljače i 11. ožujka 2016. godine održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 22.  sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog  Odluke o donošenju Izmjena i dopuna PPU Grada Sinja,
4. Prijedlog Odluke  o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Sinja za razdoblje 2015.-2021.god.,
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2016. godinu,
6. Prijedlog   Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova   izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Sinja za 2016.g.,
7. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje srpanj – prosinac 2015. g.,
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za odlaganje komunalnog otpada  s područja Grada Trilja i Općina: Dicmo, Otok i Hrvace na odlagalište komunalnog otpada „Mojanka“,
9. Prijedlog Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa GZK d.o.o. Sinj – investitora građenja građevine infrastrukturne namjene,
10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela (odbora) Gradskog vijeća Grada Sinja:
10.1. Odbora za izbor i imenovanja
10.2. Mandatne komisije
10.3. Odbora za Statut,  Poslovnik i normativnu djelatnost
10.4. Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj Grada Sinja
10.5. Odbora za predstavke i prijedloge
10.6. Odbora za društvene djelatnosti
10.7. Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju
10.8. Odbora za međugradsku suradnju Grada Sinja
10.9. Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“
10.10. Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti
10.11. Odbora za javna priznanja Grada Sinja
10.12. Odbora za Proračun i financijsku kontrolu,
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2016.god.,
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2016.god.,
13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2016. godinu,
14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2016. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja u 2016. godini.

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.