22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 02.  studenoga  2011. godine  (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17,00  sati održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac – Sinj,
4. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi,
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i nesreća za Grad Sinj,
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove «Gradska knjižnica Sinj», Sinj,
7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja,
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
9. Izvješće o radu vatrogasne postrojbe DVD – SINJ za 2010. godinu,
10. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj za 2010. godinu.

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.