logo_gradSinj_naslovna
Čestitka povodom Dana antifašističke borbe
21. lipnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
21. lipnja 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 28. lipnja 2019. godine (petak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
  4. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Sinja,
  5. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Sinja,
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate,
  7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Sinja za 2019. godinu,
  8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Izmjena i dopuna Statuta DV „Bili cvitak“ Sinj.

POTPREDSJEDNIK
Anđelko Bilandžić, v.r.