logo_gradSinj_naslovna
Obavijest učenicima srednjih škola- sufinanciranje kupnje udžbenika
1. kolovoza 2019.
logo_gradSinj_naslovna
24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
1. kolovoza 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 7. kolovoza 2019. godine (srijeda). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
 3. Izvješće Mandatne komisije;
 4. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju u stalnim radnim tijelima (odborima) Gradskog vijeća Grada Sinja:
  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za izbor i imenovanja, te imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za javna priznanja
  c) Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti
  d) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, obnovu i razvoj
  e) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za Proračun i financijsku kontrolu
  f) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i člana Odbora za društene djelatnosti, te imenovanju predsjednika i člana Odbora za društvene djelatnosti
  g) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za Program „Dani Alke i Velike Gospe“
  h) Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za međugradsku suradnju
  i) Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti,
  j) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
  k) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za predstavke i prijedloge.

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić, v.r.