24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Dana 27. lipnja 2016. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 24.  sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2015. godinu
  4. Prijedlog Programa “Dani Alke i Velike Gospe” 2016.g
  5. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2014./2015. pedagošku godinu s   financijskim izvješćem za 2015. godinu;
  6. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Bili Cvitak za 2014./2015. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu;
  7. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Čarobni Pianino za 2014./2015. pedagošku    godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu;
  8. Izvješće o radu Gradske knjižnice s financijskim izvješćem za 2015. godinu;
  9. Izvješće o radu društva Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. za 2015. godinu s  financijskim izvješćem za 2015. Godinu;
  10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Sinja;
  11. Prijedlog Odluke  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke o prihvaćanju Sporazuma o podjeli javne ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj i osnivanju javne gradske ustanove Dječji vrtić „Bili Cvitak“ Sinj;
  12. Prijedlog Odluke o uspostavljanju prijateljstva i suradnje  između  grada Piekary Slaskie (Republika Poljska) i Grada Sinja (Republika Hrvatska);
  13. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Sinja;
  14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude Nade Bilić i Marije Bilić za razvrgnuće suvlasničke zajednice u Z.U. 617, k.o. Sinj;

  Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.

  Predsjednica:
  Ivana Šabić, prof., v.r.