24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 27. prosinca 2011. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16,30 sati održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,
 5. Prijedlog Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2011. godinu,
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2011. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2011. godini,
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2011. godinu,
 8. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/07 i 01/09),
 11. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja,
 12. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/220 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,
 13. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/221 Z.U. 1539, K.O. Turjaci,
 14. Informacija Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja o provedenom postupku razmatranja Izvješća o radu udruga u kulturi, udruga civilnog društva i športskih udruga Grada Sinja za 2010. godinu i I. polugodište 2011. godine,
 15. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Logistika Violeta» d.o.o. Obrež Zelinski 55, Sv. Ivan Zelina, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 16. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Pivovara Majić» d.o.o. Trilj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 17. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Fine Gold» d.o.o., Sinj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 18. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «Kuzmanić&Šimunović Projekt» d.o.o., Split, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 19. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke « Viator» d.o.o., Split, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 20. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke «INTER S.T.E.E.L.» d.o.o., Dicmo, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 21. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke « Lagermax Zagreb» d.o.o., Sinj, za kupnju nekretnine u GZK-Sinj po javnom natječaju objavljenom 15.11.2011. godine,
 22. Zamolba obrta «KLIS MONT» vl. Mande Žure iz Klisa.

Zapisnik sa 25. sjedenice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.