logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o početku radova rekonstrukcije raskrižja u Sinju
27. rujna 2019.
logo_gradSinj_naslovna
25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
27. rujna 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 03. listopada 2019. godine (četvrtak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
  4. 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu, 4.2. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2018.g.
  5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
  6. Prijedlog Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto;
  7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potporama za diplomske i doktorske radove na temu Grada Sinja;
  8. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Sinja, 9.1. Prijedlozi za članove Kulturnog vijeća;
  10. Izvješće o radu Zajednice sportskih udruga Grada Sinja s izvješćima udruga u sportu za 2018. godinu .

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić, v.r.