25. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 26. ožujka 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Izvješće Mandatne komisije,
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice radnog tijela i izboru člana/ice radnog tijela:
 5. a)Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za izbor i imenovanja i imenovanju novog člana,
 6. b)Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana  Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Sinja i imenovanju novog člana,
 7. c)Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za društvene djelatnosti Grada Sinja i imenovanju novog člana,
 8. d)Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za izbor imena ulica i trgova u Gradu Sinju i imenovanju novog člana,
 9. e)Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za borbu protiv bolesti ovisnosti  i imenovanju novog člana,
 10. f)Prijedlog Rješenja o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za Proračun i financijsku kontrolu Grada Sinja i imenovanju novog člana,
 11. g)Prijedlog Rješenja  o razrješenju Jelene Kekez-Poljak sa mjesta člana Odbora za javna priznanja Grada Sinja i imenovanju novog člana,
 12. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na području Grada Sinja,
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu ostvarivanja poticaja za  zapošljavanje na području Grada Sinja,
 14. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama,
 15. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
 16. Prijedlog Odluke o kriterijima vrednovanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za područje kulturno umjetničkog amaterizma,
 17. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2012. godinu,
 18. Prijedlog Programa  javnih potreba u športu Grada Sinja za 2012 . godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2012. godini,
 19. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2012. godinu,
 20. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2012. godini,
 21. Prijedlog Programa održavanja  komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2012. godini,
 22. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja – 31. prosinca 2011. godine,

 

 1. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2011. godini,
 2. Izvješće o izvršenju programa  održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2011. Godini,
 3. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta,
 4. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih  cesta,
 5. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije,
 6. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina,

22.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja za Grad Sinj,

23. Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju Plana civilne zaštite za Grad Sinj.

Cijeli zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.