Obilježen blagdan Svih svetih
1. studenoga 2019.
logo_gradSinj_naslovna
26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
4. studenoga 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 14. studenoga 2019. godine (četvrtak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća i 11. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;
  4. 4.1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu;
    4.2. Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu;

5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja;

6. Izvješće o radu Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva Sinj s financijskim izvješćem za 2018. godinu;

7. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj s financijskim izvješćem za 2018. godinu;

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih dječjih vrtića na području Grada Sinja.

  • (Napomena) – Zapisnici i ostali materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl. 120. st. 2. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) .

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić