logo_gradSinj_naslovna
Obavijest o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
2. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna
27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. prosinca 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 12. prosinca 2019. godine (četvrtak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća;

4.1. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu;

4.2. Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu.

  • (Napomena) – Ostali materijali za 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl. 120. st. 2. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) .

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić