27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 28. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 31. listopada 2016. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  19:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,
    2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
    3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu,
    4. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – put na dijelu čest.zem. 1519 K.O. Sinj,
    5. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra – put na dijelu čest.zem. 3652/1 K.O. Glavice.

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.