27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 6. kolovoza 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 16.00 održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.


DNEVNI RED
 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2012. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o učlanjivanju Grada Sinja u Lokalnu akcijsku grupu Cetinska krajina,
 6. Prijedlog Odluke o kriterijima vrednovanja i financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za područje kulturno-umjetničkog amaterizma,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama Grada Sinja,
 8. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Sinja za postavu kioska, štekata, štandova, pokretnih naprava i dr.,
 9. Prijedlog Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja za 2012. godinu,
 10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili Cvitak“ za 2010./2011. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2011. godinu,
 11. Izvješće o radu trgovačkog društva „Kamičak“ d.o.o.za 2011. godinu s financijskim izvješćem,
 12. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće- Sinj d.o.o. za 2011. godinu,
 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanjuGospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj za 2011. godinu,
 14. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja oodređivanju i promjenama imena ulica i trgova u Gradu Sinju,
 15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gospodarskoj zoni Kukuzovac d.o.o. Sinj  za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za izbor izvođača radova ugradnje nosivog i habajućeg sloja asfalta specificiranih Troškovnikom radova izrađenim po Građenica d.o.o. Dugopolje.

Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „Picotrans“ d.o.o. , za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj po javnom natječaju objavljenom 23. srpnja 2012. godine.

Cijeli zapisnik možete preuzeti ovdje.