Upaljena 4. adventska svijeća
23. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna
28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
23. prosinca 2019.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 30. prosinca 2019. godine (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 17:00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
 4. Prijedlog Zaključka o davanju potpore inicijativi Vijeća mjesnog odbora Glavice i mještana sela Glavice za sprječavanje planiranog otvaranja kamenoloma u Glavicama na predjelu “Poljakova greda”,
 5. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju srednjoškolaca lošijeg imovinskog statusa s područja Grada Sinja,
 6. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. g.,
 7. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja,
 8. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Blagovijest“ za 2018./2019. godinu s financijskim izvješćem za 2018. g.,
 9. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Čarobni pianino““ za 2018./2019. godinu s financijskim izvješćem za 2018. g.,
 10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV „Bili cvitak“ za 2018./2019. godinu s financijskim izvješćem za 2018. g.,
 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Kamička d.o.o. – za upravljanje parkiralištima Sinj za 2018.g.,
 12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o., Sinj za 2018. g.,
 13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vodovoda i odvodnje Cetinke krajine d.o.o. za 2018.g.,
 14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2018.g.,
 15. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2018. g.,
 16. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
 17. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2018. godinu.

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić,v.r.