28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
30. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 29. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 21. studenoga 2016. godine  (ponedjeljak)
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  16:30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog Plana Grada Sinja

  Obrazloženje

  3.1. Odluka

  3.2. Pročišćeni tekst

  3.3. Zaključak

3.4. Suglasnost Hrvatske vode

3.5. Suglasnost Ministarstvo kulture

3.6. Suglasnost DZUS Područni ured Split

Grafika:

1.1. Namjena

1.2. Mreža djelatnosti

1.3. Promet

1.4. Pošta i telekomunikacije

2.1. Elektroopskrba

2.2. Vodoopskrba

2.3. Odvodnja

3.1. Područja posebnih uvjeta

3.2. Mjere zaštite

3.3. Režimi;

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu;

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.