2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
2. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 3. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 09. kolovoza 2017. godine  (srijeda). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednica Gradskog vijeća, od 26. srpnja 2017. godine;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Sinja;
  4. a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
  4. b Prijeddlog Proračuna Grada Sinja za 2107. godinu; 
  5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja za 2017.g.;
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja/vršiteljice dužnosti ravnatelja Kulturno umjetničkog središta Sinj.

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.