2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 08. kolovoza 2013. godine s početkom u 16,00 sati održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2.  Sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu
4. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja za 2013. godinu
5. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Mjesnom odboru Košute, Mjesnom odboru Turjaci i Mjesnom odboru Brnaze za postavljanje spomen obilježja civilnim žrtvama II. svjetskog rata
7. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja
8. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Sinja
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Grada Sinja
11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se provjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina, u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na području Grada Sinja, na temelju ugovora
12. Prijedlog Odluke o početku postupka javne nabave za opremanje biciklističkih i tematskih staza u sklopu  Projekta “MEDPATHS”
13. Izvješće o radu trgovačkog društva Kamičak d.o.o., za 2012. g. s financijskim izvješćem,
14. Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti trgovačkog društva Kamičak d.o.o., Sinj za 2012. godinu
15. Izvješće o poslovanju društva Vodovod i čistoća za 2012. godinu s financijskim izvješćem,
16. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Čarobni Pianino“ za 2011./2012.  pedagošku godinu  s financijskim izvješćem za 2012. g.
16. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Blagovijest“ za 2011./2012. pedagošku godinu s financijskim izvješćem za 2012. g.
17. Izvješće o realizaciji plana i programa rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj za 2011./2012. pedagošku godinu s  financijskim izvješćem za 2012. godinu

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.