2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
4. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 25. srpnja (subota) 2009.godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Zaključka o podnošenju prijedloga za pokretanje postupka donošenja novog Statuta Grada Sinja,
2. Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Grada Sinja za 2008.godinu,
3. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća i poslovanja Grada Sinja za 2008.godinu,
4. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sinja za period I-VI 2009.godine,
5. Prijedlog Odluke o III. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac Sinj,
6. Ponuda tvrtke Eko-Solar d.o.o. za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj po javnom natječaju objavljenom 16.svibnja 2008.godine i Zamolba Eko-Solar d.o.o. za izmjenu uvjeta plaćanja kupnje parcele u GZK-Sinj,
7. Prijedlog Zaključka o odabiru ponuda za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj, po javnom natječaju objavljenom 03.travnja 2009. godine,
8. Zahtjev za smanjenje temeljnog kapitala Autoprijevoza Sinj d.o.o.,
9. Informacija o Zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti za promjenu cijena vode,
10. Informacija o stanju u Domu zdravlja,
11. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić Čarobni pianino, Split,
12. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2009.godinu,
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora „Kamičak“ d.o.o. Sinj,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Sinja u Skupštinu Vodovoda i Čistoće d.o.o. Sinj,
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj,
16. Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće d.o.o. za 2008.godinu,
17. Izvješće o radu Kamička d.o.o. za upravljanje parkiralištima Sinj za 2008.godinu s prikazom trenutnog stanja,
18. Prijedlog Odluke o profesionalnom odnosno volonterskom obavljanju dužnosti,
19. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za proračun i financijsku kontrolu,
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za proračun i financijsku kontrolu.

Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.