GRAD SINJ
Kreće realizacija projekta Aglomeracija Sinj
4. kolovoza 2021.
GRAD SINJ
3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
4. kolovoza 2021.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 10. kolovoza 2021. godine (utorak)

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Sjednica biti tonski (audio) snimana uz osigurani live stream prijenos, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Sinja za 2021. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prometu na području Grada Sinja,
  5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu sa obrazloženjem,
  6. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini,
  7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Predsjednik:
Petar Župić,v.