29. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 30. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 05. prosinca 2016. godine  (ponedjeljak)
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:30 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 28. i 29. sjednice Gradskog vijeća,
  1.a. Zapisnik sa 28. sjednice Gradskog vijeća,
  1.b. Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog Plana Grada Sinja

  Obrazloženje

  3.1. Odluka

  3.2. Pročišćeni tekst

  3.3. Zaključak

3.4. Suglasnost Hrvatske vode

3.5. Suglasnost Ministarstvo kulture

3.6. Suglasnost DZUS Područni ured Split

Grafika:

1.1. Namjena

1.2. Mreža djelatnosti

1.3. Promet

1.4. Pošta i telekomunikacije

2.1. Elektroopskrba

2.2. Vodoopskrba

2.3. Odvodnja

3.1. Područja posebnih uvjeta

3.2. Mjere zaštite

3.3. Režimi;

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2016. godinu;

 1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja  za prodaju nekretnine označene kao čest. zemlj. 178/6   K.O. Sinj, Z.U. 3145;
  6. Izvješće o radu društva Kamičak d.o.o., Sinj za 2015. godinu s  financijskim izvješćem za 2015. godinu;
  7. Izvješće o radu udruga u sportu Grada Sinja s izvješćem Sportske zajednice za 2015. godinu;
  7.a Izvješće Ženski rukometni klub Sinj;
  8. Informacija o radu Muzeja Cetinske Krajine za 2015. godinu

  Predsjednica:
  Ivana Šabić, prof., v.r.