29. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 14, prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.00 održana je 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
 4. Informacija uz Odluku Ministarstva financija RH o povratu bjanko zadužnica društvu Promet d.o.o. Makarska,
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2012. g.,
 6. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2012. g.,
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2012. godinu,
 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2012. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu grada Sinja u 2012. godini,
 9. Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,
 10. Izvješće o radu športskih udruga Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,
 11. Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2011.godinu,
 12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kulturno umjetničkog središta-Sinj, broj 1/2-2012,
 13. Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti trgovačkog društva Kamičak d.o.o. za 2011. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova,
 15. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja,
 16. Prijedlog Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz putnika u javnom prometu.

Cijeli zapisnik možete preuzeti ovdje.