30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 27. prosinca 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.00 održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED 

 1. Usvajanje Zapisnika  sa 30. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja  i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog  Proračuna  Grada Sinja za 2013. godinu,
 4. Prijedlog  Odluke  o  izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2013. godinu,
 5. Prijedlog  Odluke  o otpisu dijela zakupnine i naknade za korištenje za 2012. godinu zakupnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarne nepogode-suše, u 2012. g. na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,
 7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac, na području I. faze (pr. cjeline 16. i 17.), II. I III. – faze izgradnje zone,
 8. Prijedlog Zaključka  o davanju suglasnosti gradonačelniku za zaključivanje Ugovora o sufinanciranju prijevoza studenata u periodu od 01. siječnja 2013. godine do završetka redovne i predavanja, a najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine s Trgovačkim društvom „Autoprijevoz Sinj“  d.o.o.,
 9. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Sinja za 2011. godinu,
 10. Prijedlog Analize  stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja za 2012. godinu,
 11. Prijedlog Smjernica za organizaciju razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2013. godini,
 12. Informacija o radu Muzeja Cetinske Krajine za 2011. godinu,
 13. Informacija o aktivnostima na projektu izgradnje nove osnovne škole Fra Pavla Vučkovića, osnovne glazbene škole Jakova Gotovca i športske dvorane u Sinju,
 14. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.

  Cijeli zapisnik možete preuzeti ovdje.