stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 28.9.2020.
28. rujna 2020.
logo grad sinj
31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
28. rujna 2020.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 08. listopada 2020. godine (četvrtak).

Sjednica će se s održati u dvorani Muzeja Sinjske Alke u objektu Alkarskih dvora, Put Petrovca 12, s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati live stream prijenos, te će sjednica biti tonski (audio) snimana, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

8.1 Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2020. godinu;

8.2. Obrazloženje Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna grada Sinja za 2020.g.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Opremanje dječjeg vrtića u DV „Bili cvitak“ Sinj – područni dječji vrtić „Alkarić“ u Brnazama;

10. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Sinja;

11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Sinja;

12. Prijedlog Odluke o zakupu površina javne namjene na području Grada Sinja;

13. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Sinja;

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju zahtjeva društva „ALU ROL“ d.o.o. Solin za dodatno produljenje roka za pribavljanje uporabne dozvole, započinjanja s obavljanjem djelatnosti i zapošljavanja;

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za grad Sinj.

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić