31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 32. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 30. prosinca 2016. godine  (petak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17 : 00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća,
    2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
    3. a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
    3. b Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;
    4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2017. godinu;

Predsjednica:
Ivana Šabić, prof., v.r.