31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 11. ožujka 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED 

 1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Izvješće Mandatne komisije,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09) i utvrđivanju Nacrta Statutarne  Odluke  o izmjenama i dopunama  Statuta Grada Sinja,
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja(„Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10) i utvrđivanju Nacrta  Odluke  o izmjenama i dopunama  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,
 6. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja 2012. – 31. prosinca 2012. godine,
 7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja  u 2012. godini,
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2012. godini,
 9. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2013. godinu,
 10. 10.Prijedlog Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ex vojarne „Ivaniša Nelipića“ u Sinju,
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Sinja,
 12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja  u 2013. g.,
 13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja u 2013. g.,
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Bili cvitak“ Sinj,
 15. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina,
 16. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje uginulih životinja s javnih površina,
 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja za Grad Sinj,
 18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana civilne zaštite za Grad Sinj,
 19. Prijedlog Odluke o V (petoj) izmjeni idopuni Plana rasporeda montažnih objekata na području Grada Sinja,
 20. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje okolnosti iz Pisma namjere za kupnju zemljišta na području GZK Sinj, tvrtke Vukelić d.o.o., Split.

  Cijeli zapisnik preuzmite ovdje.