STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 11.12.2020.
11. prosinca 2020.
LOGO SINJ
33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
11. prosinca 2020.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10 i 02/13 ) sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 22. prosinca 2020. godine (utorak).

Sjednica će se s održati u dvorani Muzeja Sinjske Alke u objektu Alkarskih dvora, Put Petrovca 12, s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Zbog tehničkih razloga nije moguće osigurati live stream prijenos, te će sjednica biti tonski (audio) snimana, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
  4. Prijedlog Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja,
  5. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja/ice Javne gradske ustanove “Gradska knjižnica Sinj” Sinj,

5.1. Prijava Iva Pandža

6. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu s projekcijama za 2022.g. i 2023.g.,

6.1. Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2021.g.

7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu,

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja (2018.-2020.),

9. Prijedlog Pravilnika o potporama male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na području Grada Sinja u 2021. i 2022. godini,

10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2021. godinu,

11. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2021. godinu,

12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2021. godinu,

13. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2021. godinu,

14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021. godinu,

15. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice HGSS na području Grada Sinja za 2021. godinu,

16. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2020. godini,

17. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Grada Sinja.

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić